top of page

CFD - FEA analiz yöntemleri, mukavemet analiz ve hesaplamaları


Analitik veya eski uzun zaman alan yöntemlerle sonuca ulaşılamayacak kadar karmaşık makine,proses,sistemlerde, katı modeli basite indirgeyerek sonuca yaklaşma yolu olan sonlu eleman analizi yöntemi ile Oz Proje olarak sistem,makina,prosesleriniz için maliyet,kalite,ArGe/ÜrGe ve güvenilir sonuç elde etmenize yardımcı olabilmekteyiz.

Bilgisayar destekli FEA yöntemi, ön izlenim olarak 3D-CAD programı kullanmak gibi sanılsa da, işin uzmanı olmayan, temel mühendislik bilgi eksikliği, hatalı mesh oluşturulması, sonuçların yanlış yorumlanması gibi durumlarda büyük maddi ve hayati tehlike yaratmaktadır.

Sonlu elemanlar yöntemin avantajları:

  • Sonlu elemanlar yöntemi aklınıza gelen bütün alanarda uygulanabilir, örneğin enerji,imalat,ağır sanayi,termal,ısı ışınım konveksiyon,titreşim vb bütün problemlerinizde kullanılır.

  • Geometri sınırandırılması yoktur, bütün geometrilerde uygulanabilir.

  • Herhangi bir yük,kuvvet,basınç ve sınırlandırmalar uygulanabilmektedir.

  • Sistem,makine veya prosesteki değişken ve karmaşık malzemeler,yapılar,mekanik özellikleri analizde birebir uygulanabilir.

  • Prototip testleri imal ederek hem maliyet hem zaman açısından büyük fedakarlıklarda bulunmaya karşın sonlu eleman analizlerinin maliyetleri ve zamansal avantajı tartışılmayacak kadar büyüktür. Ayrıca sonlu elemanlar metodunun maliyet, zaman ve tasarımı geliştirmek konularında kazançları endüstri sektörünün bu yöntemi tercih etmesini sağlamıştır.

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD - CFD) Akışkanlar dinamiğinin önemli bir kolu olup nümerik metodlar ve algoritmaları akışkan problemlerini çözmek ve analiz etmek için kullanılır. Bu çözümleri gerçekleştirmek ve sıvılar ile gazlar arasındaki etkileşimleri yüzeyler ile tanımlanmış termodinamik prensipli sınır koşulları kullanarak birebir simüle etmek için software programları kullanılır. Yazılım teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte karmaşık,büyük,kompleks türbülanslı akışlar,çok fazlı akışlar,süpersonik akışlar ve simülasyonlar kolaylıkla modellenebilmektedir.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
bottom of page